پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
لیست اخبار
10:53 1401/08/10
رونمایی از ۱۲ محصول جدید در هشتمین فن بازار و نمایشگاه دستاوردهای شرکت های فناور و دانش بنیان استان مازندران

رونمایی از ۱۲ محصول جدید در هشتمین فن بازار و نمایشگاه دستاوردهای شرکت های فناور و دانش بنیان استان مازندران

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
هشتمین فن بازار و نمایشگاه دستاوردهای شرکت های فناور و دانش بنیان استان مازندران آغاز به کار کرد

هشتمین فن بازار و نمایشگاه دستاوردهای شرکت های فناور و دانش بنیان استان مازندران آغاز به کار کرد

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
هشتمین فن بازار و نمایشگاه دستاوردهای شرکت های فناور و دانش بنیان استان مازندران

هشتمین فن بازار و نمایشگاه دستاوردهای شرکت های فناور و دانش بنیان استان مازندران

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
با امضای توافق نامه همکاری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و پارک علم و فناوری مازندران؛ پردیس علم و فناوری مشترک راه اندازی خواهد شد

با امضای توافق نامه همکاری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و پارک علم و فناوری مازندران؛ پردیس علم و فناوری مشترک راه اندازی خواهد شد

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
تولید جعبه سیاه قطار توسط یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری مازندران

تولید جعبه سیاه قطار توسط یکی از شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری مازندران

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
فراخوان دوم برنامه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در سال مالی ۱۴۰۲

از ابتدای آبان ماه با مراجعه به سامانه می توانید پروژه های تحقیق و توسعه خود را ارسال کنید

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
دومین جشـــــنواره بین‌المللی نـــــوآوری و کســـــــب‌و‌کـــــار نوشـــــیروانی (بیــنوکاپ ۱۴۰۲)

دومین جشـــــنواره بین‌المللی نـــــوآوری و کســـــــب‌و‌کـــــار نوشـــــیروانی (بیــنوکاپ ۱۴۰۲)

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
رویداد بین‌المللی صنعتی "اکسپو روسیه – ایران با همکاری پارک علم و فناوری مازندران برگزار شد

رویداد بین‌المللی صنعتی "اکسپو روسیه – ایران با همکاری پارک علم و فناوری مازندران برگزار شد

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
رویداد بین المللی تجاری و صنعتی ایران و روسیه 2023

رویداد بین المللی تجاری و صنعتی ایران و روسیه 2023

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
اولویت تحقیقاتی سال 1402 شرکت توانیر منتشر شد

اولویت تحقیقاتی سال 1402 شرکت توانیر منتشر شد

اطلاعات بیشتر