پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات خبـر
تاریخ ایجاد خبر: 1403/03/21 ساعت ایجاد خبر: 12:00 AM شماره خبر: 5197
انعقاد تفاهم نامه همکاری فی ما بین پارک علم و فناوری مازندران و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

تفاهم نامه فی ما بین پارک علم و فناوری مازندران با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با اهداف همکاری متقابل علمی، پژوهشی و فناوری به منظور بسترسازی فناوری، توسعه کارآفرینی و راهکارهای اجرایی آن با استفاده از توانایی‌های اجرایی، علمی، آموزشی، تحقیقاتی و فناوری طرفین در راستای گسترش اقتصاد دانش بنیان و بهره مندی از امکانات و توانمندی‌های اطلاعاتی، علمی، سرمایه انسانی، فنی، اطلاعاتی، تجربه و تخصص طرفین به امضا دکتر سرتیپ دوم دکتر مجید فخری رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و دکتر کریم سلیمانی رئیس پارک علم و فناوری مازندران رسید. 

همکاری در ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای نوآورانه و دانش‌بنیان، استفاده متقابل از امکانات اجرایی، پژوهشی و آموزشی در انجام طرح‌ها و برنامه ‎های مرتبط، همکاری در توسعه محصولات و بازارهای واحدهای فناور عضو پارک مرتبط با فعالیت‌های سازمان جغرافیایی، همکاری و هماهنگی در حل مسائل بدیع، نوظهور، شالوده شکن و فناورانه سازمان جغرافیایی با انجام پروژه‌ها برابر مدل‌های همکاری موجود در سازمان جغرافیایی در راستای سند علم و فناوری داجا و طرح جهاد علمی از مهمترین موارد این تفاهم نامه همکاری است.

 همکاری و هماهنگی در برگزاری نشست‌های تخصصی، رویدادهای حل مسئله و همایش تخصصی با استفاده از ظرفیت فناوری و نوآوری پارک و برابر نیازمندی‌های ملی و تخصصی سازمان جغرافیایی و همکاری و مشارکت پارک در اکتساب، توسعه و تجاری سازی کردن فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی در حوزه مأموریتی سازمان جغرافیایی از دیگر مفاد این تفاهم نامه می باشد.