پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات خبـر
تاریخ ایجاد خبر: 1403/04/20 ساعت ایجاد خبر: 12:00 AM شماره خبر: 5213
کارگاه آموزشی حمایت و ارزیابی شرکت ها در نظام جدید شرکت های دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برگزار شد

کارگاه آموزشی حمایت و ارزیابی شرکت ها در نظام جدید شرکت های دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با محوریت مرکز رشد شهرستان نوشهر در سالن آمفی‌تئاتر شهرداری نوشهر برگزار شد.