پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات خبـر
تاریخ ایجاد خبر: 1403/03/20 ساعت ایجاد خبر: 12:00 AM شماره خبر: 5196
بازدید رئیس پارک علم و فناوری مازندران از دهکده فناوری کشاورزی

در راستای اجرای توافقنامه مشترک فی مابین پارک علم و فناوری مازندران و اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران مبنی بر راه اندازی دهکده فناوری کشاورزی، دکتر سلیمانی رئیس و دکتر شاهنظری معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری مازندران از هنرستان کشاورزی غرب استان بازدید نمودند.