پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
معرفی پارک
معرفی پارک علم و فنـاوری مازنـدران
معرفی گرنت فناوری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور توسعه توان‌ ملی در نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر دانایی، زمینه سازی حرکت دانشگاه های کشور به سوی دانشگاه کارآفرین، ارتقا ظرفیت توسعه فناوری در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی از پایان نامه ها و رساله های دارای ایده فناورانه و بازارگرا در قالب طرح گرنت جوانه حمایت می کند.

فراخوان مرحله دوم این طرح در ۲۸ پارک علم و فناوری از جمله پارک علم و فناوری مازندران در تمامی حوزه ها به صورت عمومی اجرا خواهد شد.
 

 متقاضیان ضمن تکمیل مستندات و اخذ موافقت دانشگاه محل تحصیل خود با شرایط اشتغال به تحصیل حداقل یک یا دو ترم، در سامانه گرنت جوانه به نشانی

https://sadaf.msrt.ir/Sadaf/Login.aspx?ReturnUrl=%2fSadaf            ثبت نام می نمایند. مبلغ حمایت با عاملیت صندوق پژوهش و فناوری مازندران به متقاضیان پرداخت می گردد. 
 

لازم به توضیح است اولویت طرح با پایان نامه هایی است که دارای نوآوری یا فناوری بوده و پارک علم و فناوری مازندران هم به عنوان حمایت مستقیم تسهیلات استقرار رایگان و اعطای مشوق های مالی را در نظر گرفته است. 
 

همچنین ضمن اطلاع رسانی پوستر فراخوان (به پیوست) در وب سایت و شبکه های مجازی، مستندات کاربرگ ها و لینک ثبت نام در سایت پارک علم و فناوری مازندران به نشانی www.mstp.ir  قابل مشاهده می باشد. آقای مهندس ابراهیم پور به عنوان نماینده طرح گرنت جوانه با شماره همراه 09113201947 آماده پاسخگویی به سوالات معرفی می گردد.

نمایـش فایـل های گرنـت طـرح جوانـه
کاربرگ درخواست دریافت اعتبار

کاربرگ درخواست دریافت اعتبار

تاریخ انتـشار: 1401/08/29 دانـلود فـایـل
شیوه‌نامه اجرایی طرح گرنت جوانه

شیوه‌نامه اجرایی طرح گرنت جوانه 

تاریخ انتـشار: 1401/08/29 دانـلود فـایـل
دومین فراخوان طرح گرنت جوانه

دومین فراخوان طرح گرنت جوانه

تاریخ انتـشار: 1401/08/29 دانـلود فـایـل
سومین فراخوان طرح جوانه

سومین فراخوان طرح جوانه

تاریخ انتـشار: 1401/08/29 دانـلود فـایـل
کاربرگ های سومین طرح گرنت جوانه

کاربرگ های سومین طرح گرنت جوانه 

تاریخ انتـشار: 1401/08/29 دانـلود فـایـل