پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات تفاهم نامه
تاریخ ایجاد تفاهم نامه: 1403/03/30 ساعت ایجاد تفاهم نامه: 12:00 AM شماره تفاهم نامه: 44
امضای تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری مازندران و تکنو پارک دره ژیگولی سامارا فدراسیون روسیه

تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری مازندران و تکنو پارک دره ژیگولی سامارا فدراسیون روسیه با هدف تبدیل علم به فناوری‌، به اشتراک گذاری دانش و تجربه، برگزاری دوره‌های توانمندسازی مشترک، انجام پروژه‌های مشترک، تبادل هسته‌های دانش‌آموزی و دانشجویی و توسعه کسب و کارها و اقتصاد دریا محور منعقد شد. 

 

در نشست آنلاین فی ما بین پارک علم و فناوری مازندران و تکنوپارک سامارا، که با حضور الکساندر سرگی‌ینکو: رئیس پارک، یگور اسمیرنوف: معاون پارک و دمیتری مازیرین: مدیر مرکز مدیریت و توسعه پارک‌های علم و فناوری برگزار شد، تفاهم نامه همکاری به مدت دو سال امضا شد. 

 

تکنوپارک سامارا در استان سامارا واقع رد جنوب شرقی روسیه و در ناحیه ولگا قرار دارد. این پارک سال ۲۰۲۳ از طرف دولت روسیه، بهترین پارک انتخاب شد و عمده شرکت‌های آن با تکنولوژی بالا (high-tech) هستند. 

 

با توجه به نزدیکی تکنو پارک سامارا با منطقه ویژه اقتصادی تولیاتی، انعقاد تفاهم نامه مشترک باعث تسهیل استفاده از ظرفیت‌های این منطقه ویژه را به شرکت‌های پارک علم و فناوری مازندران می دهد.