پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات تفاهم نامه
تاریخ ایجاد تفاهم نامه: 1402/03/20 ساعت ایجاد تفاهم نامه: 12:00 AM شماره تفاهم نامه: 26
امضای تفاهم‌نامه همکاری فی مابین پارک علم و فناوری مازندران و دانشگاه دولتی آستاراخان روسیه

تفاهم‌نامه همکاری فی مابین پارک علم و فناوری مازندران و دانشگاه دولتی آستاراخان روسیه به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری مازندران، در جریان سفر دکتر فرهادی معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری مازندران به کشور روسیه به منظور حضور در نشست دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری حاشیه دریای خزر، تفاهم‌نامه همکاری فی مابین پارک علم و فناوری مازندران و دانشگاه دولتی آستاراخان روسیه به امضا رسید.

اجرای برنامه های مشترک تحقیق و توسعه توسط متخصصات طرفین در زمینه اولویت های علمی، برگزاری کنفرانس ها و رویداد های مشترک از مفاد این تفاهم نامه می باشد.