پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات دوره ها و کارگاه ها
تاریخ برگزاری: 1403/04/03 الی 1403/04/03 ساعت برگزاری: 10:00 الی 00:00 شماره خبر: 34
کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیندهای منابع انسانی و قانون کار

مخاطبین: کارفرمایان و مدیران عامل شرکت ها 


- ملاحظات لازم در قوانین مربوط به قانون کار

 - رابطه بین کارفرما و کارگر و نحوه بستن قرارداد های کاری و امور مربوط به بیمه و تأمین اجتماعی

 - مشکلات ناشی از عدم آشنایی با قوانین مربوطه

 - شکایات حقوقی نیروی کار و چگونگی بررسی مسایل مرتبط با تضییع حقوق کارگر یا کارفرما

یکشنبه 3 تیر 1403 ساعت 10 الی 12

ثبت نام از طریق: 

https://www.mstp.ir/Login