پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات دوره ها و کارگاه ها
تاریخ برگزاری: 1403/02/11 الی 1403/02/19 ساعت برگزاری: 16:00 الی 10:00 شماره خبر: 31
تور بازدید شرکت های فناور و دانش بنیان از نمایشگاه اینوتکس

با عنایت به برگزاری سیزدهمین نمایشگاه اینوتکس در تاریخ 18 الی 21 اردیبهشت 1403 در پارک فناوری پردیس، شرکت شهرک های صنعتی استان مازندران در نظر دارد با همکاری پارک علم وفناوری مازندران تور بازدید ( یک روزه ) شرکت های فناور و دانش بنیان از نمایشگاه اینوتکس را برگزار نماید. 

 

شرکت های متقاضی حضور در بازدید مذکور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 17 اردیبهشت 1403 ثبت نام نمایند. 

 

زمان حرکت: چهارشنبه  19 اردیبهشت 1403

 

لازم به ذکر است در صورتیکه تعداد درخواست شرکت ها به حد نصاب برسد، تمهیدات مقتضی ( ایاب و ذهاب و . . . ) انجام خواهد گرفت.

 

ثبت نام از طریق: 

https://www.mstp.ir/Login

 هزینه: رایگان می باشد