پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات دوره ها و کارگاه ها
تاریخ برگزاری: 1402/05/15 الی 1402/05/16 ساعت برگزاری: 09:00 الی 16:00 شماره خبر: 22
بوت کمپ مدیریت فناوری و نوآوری در سطح بنگاه

در این رویداد دو روزه، کلیدی ترین نیاز های شرکت های دانش بنیان در زمینه های: مدیریت فناوری و نوآوری، تدوین استراتژِ تکنولوژی و روش های آن، حقوق مالکیت فکری و ثبت اختراع، نوآوری باز، تامین مالی پروژه های فناورانه و مدیریت توسعه محصول را با همکاری پارک علم و فناوری مازندران و انجمن مدیرت فناوری و نوآوری ایران و حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری مرور خواهد شد.

یکشنبه و دوشنبه 15 و 16 مرداد  ماه 1402 از ساعت 9 صبح تا 16 

 

هزینه ثبت نام دوره : 1 میلیون تومان 

 

90 در صد حمایت ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت های دانش بنیان 

 

30 درصد حمایت برای شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری کد تخفیف( mstpb3030

 

لینک ثبت نام برای شرکت های دانش بنیان(سامانه غزال): 

 

https://ghazal.inif.ir

 

لینک ثبت نام شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری: 

 

https://evnd.co/AIYth