پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات دوره ها و کارگاه ها
تاریخ برگزاری: 1402/04/10 الی 1402/04/12 ساعت برگزاری: 00:00 الی 16:00 شماره خبر: 20
بازارشناسی و مدیریت حالت تقاضا

کارگاه آموزشی بازارشناسی و مدیریت حالت تقاضا (آنلاین) 

 

دوشنبه 12 تیر ماه 1402 از ساعت 12 تا 16 

 

مدرس : دکتر علیرضا حاتمی فر 

 

هزینه ثبت نام دوره : 400 هزار تومان 

 

90 در صد حمایت ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت های دانش بنیان 

 

70 درصد حمایت برای شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری کد تخفیف( mazands7000) 

 

لینک ثبت نام برای شرکت های دانش بنیان(سامانه غزال): 

 

https://ghazal.inif.ir 

 

لینک ثبت نام شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری مازدران: 

 

https://evnd.co/guGx5