پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات خبـر
تاریخ ایجاد خبر: 1403/04/17 ساعت ایجاد خبر: 12:00 AM شماره خبر: 5212
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین پارک علم و فناوری مازندران و دانشگاه دولتی آستراخان فدراسیون روسیه

تفاهم‌نامه همکاری بین پارک علم و فناوری مازندران و دانشگاه دولتی آستراخان فدراسیون روسیه با هدف ایجاد همکاری متقابل علمی، پژوهشی، فناوری، تجاری و اقتصادی به مننظور بسترسازی برای تجاری‌سازی فناوری، توسعه کارآفرینی و راهکارهای اجرایی آن با استفاده از توانایی‌های اجرایی، علمی، آموزشی، تحقیقاتی و فناوری طرفین در راستای گسترش اقتصاد دانش‌بنیان و زیست‌بوم نوآوری و فناوری و توسعه صادرات دو کشور به امضای طرفین رسید. 

در نشست آنلاین فی ما بین پارک علم و فناوری مازندران و دانشگاه دولتی آستراخان فدراسیون روسیه، ایگور الکسییف سرپرست ریاست دانشگاه، آنگلینا فادینا معاون بین‌الملل، یکاترینا شاتوخینا رئیس اداره بین‌الملل، دمیتری مارشالکین: مترجم و خانم گلنارا پاولوا: رئیس دفتر همکاری بین‌الملل ا زطرف دانشگاه روسیه و  دکتر سلیمانی رئیس پارک علم وفناوری مازندران، دکتر شاهنظری معاون و دکتر محمدیان مشاور پارک در امور اوراسیا و CIS برگزار شد، تفاهم نامه همکاری به مدت دو سال امضا شد.