پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات خبـر
تاریخ ایجاد خبر: 1403/04/17 ساعت ایجاد خبر: 12:00 AM شماره خبر: 5211
هم‌ساز؛ فراخوان پذیرش ایده‌های فناورانه در آزمایشگاه ساخت سریع ( فب‌لب)

با هدف حمایت و ساخت سریع نمونه اولیه از پایان‌نامه، ایده و طرح‌های محصول‌محور اعضای هیئت علمی، دانشجویان و فناوران، پذیرش ایده‌های فناورانه در آزمایشگاه ساخت سریع ( فب‌لب) آغاز شد.

 

برای اطلاع از طرح گرنت همساز و فب لب کلیک کنید 

 

برای ثبت‌نام کلیک کنید