پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات خبـر
تاریخ ایجاد خبر: 1403/04/03 ساعت ایجاد خبر: 12:00 AM شماره خبر: 5208
کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیندهای منابع انسانی و قانون کار برگزار شد

کارگاه آموزشی "آشنایی با فرآیندهای منابع انسانی و قانون کار" به منظور آشنایی مدیران عامل، منابع انسانی و کارکنان شرکت های فناور و دانش بنیان با مبانی و اصول مدیریت منابع انسانی و قوانین کار برگزار شد.