پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
معرفی مرکـز
معرفی مرکـز آزمايشگاه پارک علم و فناوری مازندران

نـام مرکـز: آزمايشگاه پارک علم و فناوری مازندران

تاریخ تاسیـس: 1403/01/08

شماره ی مرکـز: 011-33207208

آدرس وب سایـت:http://lab.mstp.ir/

کـد پستـی: ۴۸۱۸۷-۶۵۷۶۶

آدرس مـرکـز:
بلوار طالقانی - خیابان پیروزی - نبش پیروزی 14

تـوضیـحات مـرکز رشـد

مجموعه آزمايشگاه پارک علم و فناوری مازندران در تاريخ 93/10/15 با طی مراحل قانونی به عضويت قطعی شبكه آزمایشگاه­های علمی ایران (شاعا) در آمد و به علت اقدامات گسترده و تلاش های موثر، به عنوان آزمايشگاه مرجع كارگروه استاني شبكه شاعا تعيين گرديد. همچنین مجموعه آزمایشگاهی – کارگاهی پارک علم و فناوری مازندران در تاریخ 93/11/30 به شبکه آزمايشگاهی فناوری های راهبردی کشور و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیوست و در تاریخ 95/7/10 به عضویت قطعی این شبکه درآمده است.

اهداف آزمایشگاه مرکزی پارک علم و فناوری مازندران

2-1. ارائه خدمات و افزایش بهره­وری در زمینة تأمین نیازهای فناوری نو، پژوهشی و ارائه خدمات تخصصی مرتبط

2-2. استفاده مشترک و بهینه از تجهیزات آزمایشگاهی توسط واحدهای فناور مستقر

2-3. محل تلاقی پژوهشگران و دانشجویان، فناوران استان و کمک به هم افزایی و ارتباط موثر آن ها

2-4. ارائه خدمات آزمایشگاهی به اشخاص حقیقی و حقوقی

2-5. کاهش هزینه های آزمایشگاهی و صرفه جویی در هزینه کرد پروژه های تحقیقاتی

2-6. دسترسی آسان فناوران، ایده پردازان، اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان به فضاها و امکانات پژوهشی

نقشه مـرکز رشـد