پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
معرفی مرکـز
معرفی مرکـز مرکز رشد واحدهای فناور قائمشهر

نـام مرکـز: مرکز رشد واحدهای فناور قائمشهر

تاریخ تاسیـس: 1402/08/02

شماره ی مرکـز: 01144204295 - 01144204293

آدرس وب سایـت:http://ghaemshar.mstp.ir/

کـد پستـی:

آدرس مـرکـز:
قائمشهر، کیلومتر ۲ جاده قائمشهر به بابل، روبروی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر، ساختمان مرکز رشد قائمشهر

تـوضیـحات مـرکز رشـد

زمینه های فعالیت این مرکز با توجه به توانمندی های منطقه و منطبق با برنامه های توسعه استان مازندران در حوزه های زیر تمرکز می یابد: ۱- صنعت با اولویت ریخته گری و قطعه سازی 20% 2- صنایع غذایی و شیلات و کشاورزی با اولویت برنج و گیاهان داروئی 50% 3- سایر حوزه ها 30%

نقشه مـرکز رشـد