پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
معرفی مرکـز
معرفی مرکـز مرکز رشد واحدهای فناور آمل

نـام مرکـز: مرکز رشد واحدهای فناور آمل

تاریخ تاسیـس: 1395/09/03

شماره ی مرکـز: 01144442094

آدرس وب سایـت:http://amol.mstp.ir/

کـد پستـی: 4614916099

آدرس مـرکـز:
مازندران، آمل ، خیابان امام رضا، جنب مسجد امام رضا ،ساختمان مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل

تـوضیـحات مـرکز رشـد

زمینه های فعالیت این مرکز با توجه به توانمندی های منطقه و منطبق با برنامه های توسعه استان مازندران در حوزه های زیر تمرکز می یابد: ۱- صنعت با اولویت ریخته گری و قطعه سازی 40% 2- صنایع غذایی و کشاورزی با اولویت برنج و گیاهان داروئی 40% 3- سایر حوزه ها 20%

نقشه مـرکز رشـد