پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
معرفی مرکـز
معرفی مرکـز مرکز رشد و نوآوری واحد‌های فناور نوشهر

نـام مرکـز: مرکز رشد و نوآوری واحد‌های فناور نوشهر

تاریخ تاسیـس: 1394/10/08

شماره ی مرکـز: 01152353044-5

آدرس وب سایـت:http://nowshahr.mstp.ir/

کـد پستـی: 4651783311

آدرس مـرکـز:
مازندران،نوشهر،خیابان شهید عمادالدین کریمی، روبه روی سه راه مصلی

تـوضیـحات مـرکز رشـد

شرکت های کوچک و متوسط فناوری در رونق اقتصادی، توسعه فناوری و به تبع آن کارآفرینی و تقویت تولید ملی نقش بسیار موثری دارند. توسعه این شرکت ها در گرو ایجاد زیرساخت های لازم برای کاهش خطر پذیری آنها در دوران شروع فعالیت خود می باشد. یکی از مهمترین زیرساخت ها، مراکز رشد واحدهای فناور است. مرکز رشد برای کارآفرینان واحدهای کوچک و متوسط که با تکیه بر علم و فناوری دارای ایده های محوری قابل تجاری شدن هستند، اطلاعات و مشاوره های ضروری و نیز خدمات و تجهیزات مناسب را برای رشد و ارتقای آنها ارائه داده و آنها را برای حضور مستقل و موثر در صحنه فناوری کشور آماده می کند. مرکز رشد مجموعه ای تحت مدیریت متخصصین حرفه ای است که با ارائه خدمات، از ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط صاحبان ایده و فناوری حمایت و پشتیبانی می کند. هدف از راه اندازی مراکز رشد ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان و کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری با تکیه بر ظرفیت های بومی منطقه می باشد. به همین منظور مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر به عنوان نماینده پارک علم و فناوری مازندران در غرب استان، با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت رسمی خود را از تاریخ 94/12/17 با همکاری و حمایت دانشگاه علوم دریایی امام (ره) نوشهر آغاز نموده است. زمینه های فعالیت این مرکز رشد با توجه به توانمندی های منطقه و منطبق با برنامه های توسعه استان مازندران و موافقت اصولی اخذ شده از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه های زیر تمرکز می یابد : ۱- صنایع دریایی ۲- منابع طبیعی و کشاورزی با تاکید بر "محصولات باغی، گیاهان دارویی، گل ها و درختچه های زینتی و شیلات" موارد یک و دو فوق 80 درصد زمینه های اصلی فعالیت مرکز رشد نوشهر را در بر می گیرد. 20 درصد ظرفیت مرکز رشد به سایر حوزه ها اختصاص دارد.

نقشه مـرکز رشـد