پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات رویداد
تاریخ ایجاد رویداد: 1403/03/27 ساعت ایجاد رویداد: 12:00 AM شماره رویداد: 5203
دورهمی استارتاپی مازندران محوریت شهرستان های ساری، میاندرود و نکا

دورهمی استارتاپی مازندران محوریت شهرستان های ساری، میاندرود و نکا

 اهداف دورهمی: شبکه سازی تجاری سازی و برندینگ بازارهای بین المللی مشاوره سرمایه گذاری

سه شنبه ۲۹ خرداد ساعت ۱۶ تا ۱۸ 

ساری، میدان خزر، اداره کل پست، طبقه سوم، سالن همایش