پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات رویداد
تاریخ ایجاد رویداد: 1402/05/18 ساعت ایجاد رویداد: 12:00 AM شماره رویداد: 4088
نمایشگاه تجهیزات بیمارستانی تایلند (مدیکال)

نمایشگاه تجهیزات بیمارستانی تایلند (مدیکال) از ۲۱ الی ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ در شهر بانکوک کشور تایلند برگزار می گردد. نمایشگاه تجهیزات بیمارستانی تایلند (مدیکال) برجسته ترین رویداد تایلند در صنعت پزشکی و مراقبت های بهداشتی است. این نمایشگاه با تمرکز بر بخش های تجهیزات و لوازم بیمارستانی، تشخیصی، دارویی، پزشکی و توانبخشی، بهترین فرصت کسب و کار در بازار پویای تایلند و جنوب شرقی آسیا را برای شما فراهم می کند. انتظار می‌رود نمایشگاه تجهیزات بیمارستانی تایلند، با سابقه‌ای که از سال ٢٠٠٣ دارد، بتواند بیش از ٨٠٠٠ نفر از بازدید کنندگان تجاری و تصمیم گیرندگان از سراسر آسیا و فراتر از آن را به خود جذب نماید. 

مشـاهده لینـک ثبـت نـام مربـوط بـه ایـن رویـداد لینـک ثبـت نـام