عضویت در خبرنامه پارک

 
لینکداین پارک مازندران
تلگرام پارک مازندران
گوگل پلاس پارک مازندران
تویتر پارک مازندران
فیسبوک پارک مازندران

فرم 

ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

فرم 

شیوه نامه اعطای معافیت گمرکی، سود بازرگانی و عوارض

فرم 

ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

فرم 

دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذی

فرم 

بند (س) ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

فرم 

آیین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

فرم 

مصوبه معافیت مالیات بر حقوق کارکنان شاغل در پارک های علم و فناوری

فرم 

بخشنامه های ابلاغ فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان برای معافیت مالیاتی در سال های مالی 92، 93 و 94

فرم 

دستورالعمل تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر

فرم 

آیین نامه اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
 1 2 3